Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 14,2007-08: Ot.prp. nr. 14 (2007-2008) Om lov om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskild tildeling av overskot frå Norsk Tipping)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.11.2007

Av i alt 341 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535215lotterilovgivningen3
1535216oppstillingsløyva1
1535218pengespellova7
1535217tippenøkkel7