Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 87,2006-07: St.prp. nr. 87 (2006-2007) Om utbygging og finansiering av E6 på strekningane Gardermoen (Hovinmoen) - Dal og Skaberud - Kolomoen i Akershus og Hedmark

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.06.2007

Av i alt 1183 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535145boksrud12
1535163bomstasjonssnitta5
1535152byggjeplanlegging6
1535143helgeutfart1
1535168innkrevjingsperiodar2
1535165inntektssvinn1
1535146kolomoenligg1
1535153nnk2
1535159overføringspotensialet2
1535157parallellvegnettet3
1535155prinsippløysing1
1535158reisemiddelvala1
1535160reiserelasjonane1
1535164samanlikningsåret1
1535162sidevegnett2
1535151sidevegnettet9
1535148skaberudvart1
1535154skavabakken1
1535169takstreduksjon5
1535144trafikkavviklingsproblem1
1535142trafikkavviklingsproblema1
1535171trafikkføresetnadene5
1535172trafikkføresetnader1
1535173trafikkoverføringa3
1535161trafikkreduksjonen2
1535149traséføringar1
1535141utbyggingsetappe31
1535167videofotografering7