Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 82,2006-07: St.prp. nr. 82 (2006-2007) Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2007 mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.06.2007

Av i alt 490 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535110bruttoverknaden1
1535096hovudløns­tabell1
1535099kvinneføringa1
1535097lønsrammer1
1535101lønsreguleringen1
1535098lønsspenn1
1535093reguleringsføresegn1