Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 80,2006-07: St.prp. nr. 80 (2006-2007) Om endringar i statsbudsjettet for 2007 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.06.2007

Av i alt 298 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1535076rammejusteringa1