Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 22,2006-07: St.prp. nr. 22 (2006-2007) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 m.m. under Olje- og energidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.11.2006

Av i alt 757 ordformer var 31 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1534016drifsutgifter1
1534020forbyggingar1
1534022koggeprospektet1
1534033oljeberedskapsprodukt1
1534034petroleumsprodukta3
1534012petroleums­produkta1
1534043planleggjas1
1534023prosesseringskapasitet1
1534024reservergrunnlaget1
1534019skadeflaumane1
1534035stats­garanti1
1534037tordis­feltet1
1534015tryggleikstilsyn1
1534013utgifts­auken2
1534039vassinjeksjonsbrønnar1
1534018­tilskotsordning1