Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1,2006-07: St.prp. nr. 1 (2006-2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1300-1380 Inntektskapitler: 4300-4380, 5611, 5618-5619, 5622-5624

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.09.2006

Av i alt 3665 ordformer var 129 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533775austevollhella1
1533796banebetjeninga1
1533853bomspengesatsar2
1533795bussstasjon1
1533836distriktstinndeling1
1533810dobbelbemanning1
1533786driftsstabil1
1533742ferjeformål1
1533811flyttekostnadane2
1533758flytteløyving1
1533805forprosjektanalyse1
1533806forprosjektanalysen1
1533842forsk­ningsråd2
1533838forsk­ningsrådet1
1533823forsyningskjeda2
1533863framdriftsmaskineriet1
1533768fredrikstand1
1533865førarkortinnehav1
1533743godsterminalar11
1533772godøystraumen18
1533773hammarsgrova1
1533744hydrogenkjøretøy1
1533847hydrogenstrategien3
1533747høghastighetsnett1
1533837itea3
1533850jernbanekompetanse2
1533787jernbaneprosjekta8
1533753kjøpsområdet1
1533804kollektivreise4
1533800kolsåsbana17
1533808kortstandard1
1533767kråkerøyforbindelse16
1533746kvalitetstenester4
1533845logistikksektoren3
1533833løyveordningen1
1533754maksimaltakstane2
1533797midtplattform1
1533860miljøklasse1
1533858miljøklassifisering7
1533859miljøklassifiseringssystem1
1533857motortilpasningar1
1533818motorvognførarar3
1533751nedganen1
1533798omstigingsforhold1
1533766oppstartsløyvingar1
1533790persontogprodukt1
1533799persontogtilbud1
1533816privatflyaktivitet4
1533852prognosemodellar2
1533819påverknadsgrenser2
1533802reiserelatert1
1533856rekningsgrunnlaget1
1533868rådgivargruppa4
1533869saksbehandlargruppa4
1533848samtrafikkevna3
1533843teleforskingsmiljøa1
1533841telekommunikasjonsforskinga1
1533756tilbodsrutene1
1533830tilskotsavtalar3
1533835tilslutningssplikt1
1533849togleiingssystem1
1533788togradiokommunikasjonssystemet1
1533794togrørsler2
1533866transportmiddelbruk1
1533801transportmiddelfordelinga2
1533864transportressursar5
1533846transportrisiko3
1533815transportryggleik1
1533829transportvernebuing4
1533828transportvernebuinga2
1533821transportvernebuingsordninga2
1533851tverretatlige3
1533771tverrlandet1
1533745ulønnsamme1
1533817utbet­ring1
1533862utsleppsgrupper1
1533825vernebuingsordningane2
1533824vernebuingsordningar2