Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 33,2006-07: St.meld. nr. 33 (2006-2007) Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2006, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.06.2007

Av i alt 3076 ordformer var 90 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1533100bedriftsrekneskap1
1533080destruksjonsforpliktingane3
1533042ekspertforum3
1533101eksportaktivitetar1
1533112eksportane2
1533099eksportkontrollinnsatsen1
1533024eksportkontrollregelverk1
1533088eksportkontrollstandardane1
1533106eksportkontrollstyresmaktene1
1533098embargoar3
1533113feltradioar1
1533074fleirbruksregime1
1533105fleirbruksvarene2
1533073formannskapstroikaen2
1533110forsvarsindustribedriftene2
1533108forsvarsindustribedrifter2
1533029forsvarsmateriellet6
1533025forsvarsprodukt2
1533066forsvarsstyresmakta7
1533064forsvarsstyresmaktas1
1533046forsvarsstyresmaktene4
1533026forsvarsstyresmaktenes1
1533045forsvarsstyresmakter2
1533027hovudmottakarane2
1533081inspeksjonsregime1
1533051jurisdiksjonsføresegner1
1533085kjernefysiskrelatert1
1533076kjernevåpenlanda1
1533102konkurransevåpen7
1533044kontrollstandardar3
1533067leverandørland9
1533048lisensavslag1
1533070lisensieringsarbeid2
1533104masseøydeleggingsprogram2
1533109materiellkjøp3
1533040nedrustingsframlegg2
1533037nedrustingsinstrument2
1533077nedrustingsområdet4
1533041npts3
1533069omsetningsaktivitetar1
1533062opprikingsverksemd2
1533094rakettkampanjar1
1533092rakettskytefelta1
1533093rakettutskytningar1
1533071regimeland2
1533061resolusjonsforpliktingane1
1533030sluttbrukardokumentasjon7
1533031sluttbrukarkontrollen6
1533089spreiingsutstyr1
1533050terrorismeaspektet1
1533055terrorismetiltak4
1533056terrorismetiltaka2
1533059tiltaksregima3
1533054tiltaksregime5
1533111totalar2
1533035tverrinstitusjonelt4
1533114undervassladningar1
1533049utførsler1
1533078verifikasjonsordningar2
1533103våpenforhandlarar1