Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 10,2006-07: St.meld. nr. 10 (2006-2007) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2005 - 30. juni 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.11.2006

Av i alt 193 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ