Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 48,2006-07: Ot.prp. nr. 48 (2006-2007) Om lov om endring i lov 8. juni 1984 nr. 51 om ­havner og farvann m.v.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.03.2007

Av i alt 992 ordformer var 48 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1530245damspskipsexpeditørenes2
1530244enkeltnæringane1
1530231finansieringsprinsipp5
1530261forseglingar2
1530264godkjenningsbevis1
1530236hamneetat2
1530239hamneterminal4
1530241hamneterminalane2
1530243havneforbund2
1530227h­indre1
1530262identifikasjonsdokument2
1530226inter­national2
1530255losforbund2
1530247lufthamnar2
1530232mark­nadsføringa1
1530248myndigheitshandling1
1530263myndigheitshandlingar1
1530257paragrafteksten1
1530242ressurs­bruken1
1530266rso2
1530235sikkerheitsstandardar1
1530246sikringsmyndigheiter1
1530269sikringsoffiserar1
1530238sikringsorganisasjonar1
1530237sikringsplanar5
1530251sikringsstandardar1
1530233sjøtransportløysingar2
1530230sjøtransportnæringa1
1530256skipssikkerhet6
1530229sureveillance1
1530268sårbarheitsvurderinga1
1530265terminaleigar1
1530254terminaleigarane1
1530252terrorberdeskap1
1530250terrorberedskapstiltak1
1530259terroristnedkjempingen1
1530267terrorsikringa1
1530260terrorverneplan1
1530234transportkjeda3
1530271verifikasjonsarbeid1
1530240­finansiering1
1530249­hamneterminalen1