Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 83,2005-06: St.prp. nr. 83 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 51/2006 av 28. april 2006 om inn­lemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1158/2005 om konjunkturstatistikk

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.09.2006

Av i alt 340 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ