Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 63,2005-06: St.prp. nr. 63 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunnelar i det transeuropeiske vegnettet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.05.2006

Av i alt 505 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528667brannvernstyresmakta1
1528661deltidsbrannvesen2
1528665deltidsbrannvesenet1
1528649evakueringsruter1
1528647grensekryssingar1
1528650havarilommer1
1528663kostnadskomponenten1
1528666redningsoppgåver1
1528658stigningsgraden1
1528646tauern1
1528662toløpstunnel1
1528655tryggleiksforvalting1
1528656tryggleiksgodkjenning3
1528645tunnelinstallasjonar2
1528660tunnelmannskapet1
1528654tunnelpersonalet1
1528653tunneltryggleiken2
1528659vidareopplæring1
1528657walkway1