Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 58,2005-06: St.prp. nr. 58 (2005-2006) Om å oppretthalde eineretten til Posten Norge AS (Posten)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.05.2006

Av i alt 459 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528623københavnsområdet1
1528624luftfartsektoren1