Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 43,2005-06: St.prp. nr. 43 (2005-2006) Pensjonar frċ statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.03.2006

Av i alt 194 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ