Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2005-06: St.prp. nr. 18 (2005-2006) Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 843 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528073betalingsfrie2
1528067busetjingsløyver2
1528068førtidsdimittering1
1528062gebyrfinansierast1
1528063identifiseringsteam1
1528078industritjeneste4
1528069mannskapstalet1
1528070mannskapsårsverk1
1528066passinntektene2
1528065prognoseendringa1
1528077rehabil4
1528074siviltenesteleiren1
1528072valdsforebyggjande1
1528075­omkomne2