Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 17,2005-06: St.prp. nr. 17 (2005-2006) Om endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 902 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528046arkivadministrasjon5
1528058driftseffektiviserande2
1528041fellesavdelingane6
1528054forsvars­departementet4
1528045hovudstudiet4
1528055investeringsporteføljene2
1528044kkis5
1528034lønskompensasjonen6
1528057omstillingskritiske3
1528037overføringsforslag1
1528036romartaksvedtak1
1528051tannlegetenestene4
1528049vernepliktsreiser5
1528042vertslandsstøtte2
1528053­anlegg2
1528059­pensjonskasse1