Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 5,2005-06: St.meld. nr. 5 (2005-2006) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2004 - 30. juni 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 199 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ