Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 16,2005-06: St.meld. nr. 16 (2005-2006) Om samarbeidet i NATO i 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.05.2006

Av i alt 1713 ordformer var 105 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1525671afrikanskdominert1
1525618alliansevedtaket1
1525696andijan6
1525663antiterrorfunksjonen2
1525669avdelingsmateriell1
1525675bidragsytande3
1525708cpg3
1525623dialogforum8
1525716energitryggleik14
1525713enkeltoperasjonar2
1525668fasher3
1525714felleskapasitetar1
1525656finansieringsspørsmål3
1525648fleiretnisitet1
1525679forsvarsmininistermøtet1
1525699forsvarsministernivå1
1525709forsvarspliktene1
1525637gjenoppbyggingsteam1
1525638gjenoppbyggingsteamet3
1525642helikopterbidraget3
1525672hjelpeoperasjonar3
1525622hurtigreaksjonsstyrken9
1525710høgintensive3
1525674ingeniørstyrkane1
1525673ingeniørstyrkar2
1525629innsatsstyrkane3
1525700interoperabiliteten1
1525630jordskjelvskatastrofen7
1525692justisreform2
1525711kapasitetsinitiativet1
1525654kommandofunksjonar2
1525633konaré3
1525624konfliktprega1
1525702kontaktland3
1525703kontaktlanda17
1525655krigsfolkerett2
1525690krigsforbytartiltala1
1525665liaisonelement2
1525626liaisonordningar1
1525670liaisonrolla1
1525639logistikkelement4
1525651materiellstøtte4
1525719medlemskapar3
1525662middelhavspartnarar1
1525664missiltorpedobåtar13
1525697nettobidragsytarane2
1525707omformingsarbeidet1
1525636operasjonsplan1
1525615over­vakingsoperasjonen1
1525680partnaroperasjonar1
1525693partnarordning1
1525695partnarskapsaktivitetar2
1525621partnarskapsordningane3
1525676partnarskapsrammene2
1525688partnarskapsråd9
1525677partnarskapsstrukturar1
1525682pritz1
1525653rustamiyah1
1525632samarbeidserklæring2
1525698samarbeidsrammene3
1525685sentralasiatisk1
1525614stabiliseringsoperasjonen11
1525646statusforhandlingane2
1525647statusprosessen4
1525658styrkevern1
1525712tankflyprosjektet1
1525717treningsrolle3
1525645tryggingsrådsmedlemmene1
1525686tryggingsstrukturar4
1525681ubåtredningsøving3
1525631underorgana1