Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 15,2005-06: St.meld. nr. 15 (2005-2006) Om Noregs deltaking i Europarådet i 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.04.2006

Av i alt 2795 ordformer var 143 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1525578adhoc­ekspertgruppe1
1525488adjaria1
1525505akayeva1
1525554alderspensjonar3
1525601antidopingprogram1
1525599antidoping­konvensjon1
1525536arbeidsme­todar1
1525478arbeids­metodane1
1525516arrestar2
1525483asylføremål1
1525584barnepolitisk4
1525564bioetiske3
1525557blodtryggleik3
1525520bogaletch1
1525604bolognaprosessen2
1525540delavtala2
1525558delavtale7
1525497delavtaler1
1525523demokratiforuma1
1525541disabilities4
1525560donation1
1525607ecml4
1525569ekspertgruppene6
1525555ekspertkomiteane1
1525585ekspert­komiteen1
1525494enp7
1525608etterutdanningsprogram1
1525556europarådsinstrumenta1
1525612europarådskongressen1
1525582europarå­det1
1525480europa­rådet5
1525589familieministrar1
1525533fengselsavtale1
1525535fengselsforvalting1
1525534fengselsreglane2
1525537fengselssaker2
1525567flyplassproblematikk3
1525529folke­rettsleg1
1525491forhøyrsteknikkar2
1525593formannskapsprogrammet26
1525531forvaltingsrett3
1525512framand­frykt1
1525477framand­kulturelle1
1525568førebyggingsdelen1
1525521gebre1
1525610granadakonvensjonen1
1525595granneområde1
1525493granneskaps­politikk1
1525606grunnlags­dokument1
1525586handlings­planen3
1525559helse­tenester1
1525598idrettskomiteen1
1525552informasjonsoversikter1
1525579integrerings­spørsmål1
1525513intole­ranse1
1525503isayeva2
1525510justis­departementet11
1525476kampanjearbeid3
1525592kampanjekomité2
1525504khashiyev1
1525511kom­misjonen1
1525502konvensjonsføresegner3
1525485korrupsjonslover1
1525532kredittsamfunnet1
1525590kulturkonvensjonen3
1525527likestillingsapparat1
1525482lokalkammeret1
1525611maltakonvensjonen1
1525472menneskeretts­domstolen6
1525487menneskeretts­kommissæren1
1525471menneskeretts­konvensjonen5
1525524menneske­handel2
1525492menneske­rettar1
1525479menneske­rettssystemet1
1525474men­neske­rettsbrot1
1525583migrasjons­spørsmål1
1525580migra­sjon1
1525484minister­komiteen1
1525470multi­laterale1
1525566narkotikaområdet2
1525609natur­forvalting1
1525538observatørrolle2
1525526oppattnemnd1
1525570oppattnemne1
1525605oppfølgingsgruppa6
1525509oppfølgingsvitjing1
1525602overgangstiltak1
1525587pilotrolle1
1525565pompidougruppa10
1525597reguleringsorgana1
1525596reklamefenomen1
1525574romanikvinner1
1525571romkvinner1
1525525sakshandsamingsspørsmål1
1525475samarbeidsarkitekturen3
1525542samordningsinstrument1
1525544samordnings­instrument1
1525548sjukehjelpskonvensjonen1
1525572skadebotordningar1
1525518sonings­situasjonen1
1525486srebrenicagruppa1
1525549standardsetjingsinstrument1
1525551standardsetjings­instrument1
1525577statsløyse1
1525575stats­borgarspørsmål1
1525481stortings­representantar1
1525581styrings­komiteen3
1525613tenestemannskomité1
1525490terror­handlingar1
1525508tilbakeførde6
1525576tilleggsinstrument1
1525495tilskotsytarane5
1525561transplantation1
1525546trygdeavtalene1
1525553trygdedekning11
1525550trygdekodeksen1
1525545trygdekonvensjonen1
1525543trygdeområdet17
1525573tvangs­steriliserte1
1525594tverreligiøse1
1525473uhandsama1
1525530underkomitear9
1525591ungdomsfondet7
1525522ungdoms­organisasjonar2
1525517utlendings­internat1
1525600verdsantidopingbyrået5
1525588verds­kongressen1
1525539vismannsgruppa1