Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 9,2005-06: Ot.prp. nr. 9 (2005-2006) Om lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.10.2005

Av i alt 279 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1524173administrasjons­sjefen1