Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 54,2004-05: St.prp. nr. 54 (2004-2005) Om samtykke til godtaking av vedtak om ­vidareutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhets­elementer og biometriske identifikatorer i pass og ­reisedokumenter som ­medlemsstatene utsteder)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 465 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522464andletsbilete4
1522480andletsbiletet1
1522467andletsbiometri2
1522469andletsfoto2
1522482assisterast1
1522471grensekontrollstaden2
1522476icaos1
1522461identifikatorer5
1522477identitetskontroll10
1522474innfasast1
1522478lagringsmediet2
1522470lesarutstyr1
1522484lovforankringa1
1522488passdokument1
1522485passdokumentet1
1522481passinnehavaren2
1522466passlova7
1522465personinformasjonen2
1522463regelutviklinga3
1522460sikkerhetselementer5
1522472thessaloníki1
1522475tilleggsspesifikasjonane1
1522479tryggingsstandardar1
1522468visumfri5