Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 33,2004-05: St.prp. nr. 33 (2004-2005) Om gjennomføring av E18 Grimstad - Kristiansand som OPS-prøveprosjekt med delvis bompengefinansiering

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.12.2004

Av i alt 1159 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521661agderbyen2
1521668barriereverknader1
1521702betalingsprofil1
1521674byggherrestyrte1
1521701driftsstandard2
1521689firefeltsløysing3
1521687firefeltsløysning1
1521670firefeltsstrekninga1
1521683gjennomsnittakst1
1521681gjennomsnittstaksten5
1521671kryssområda1
1521704lånemarknad2
1521666omkøyringsruter2
1521712opningstidspunkt2
1521703optimere3
1521710personskadeulykkene1
1521672personskadeulykker2
1521709prosjektspesifikke6
1521691realtakstauke2
1521708rentesikring2
1521660råstoffprodusentar1
1521699sanksjonsordningar2
1521665stamvegnormalane2
1521688stamvegnormalar1
1521690standardauken1
1521684standardval1
1521685standardvalet1
1521706tilbakebetalingsprofil3
1521705tiltakebetaling1
1521686tofeltsløysning1
1521669tofeltsstrekninga1
1521692trafikklekkasjen3
1521698vederlagsforma1
1521697vederlagsmodell2
1521667vertikalkurvatur1
1521677vinterkjær3
1521682østerholtheia1
1521696øysand2