Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-7,2004-05: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 7 (2004-2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Om fullmakt til å ta opp statslån mv., og om saldering av statsbudsjettet for 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 1470 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521420bevilgningsforslaga1
1521449bodvolum3
1521454byttetransaksjon1
1521433fordringssida3
1521460gevinstskattlegging4
1521435gjeldssida5
1521461innløysingsbeløpet2
1521421interbankmarknad2
1521440kontanttransaksjon3
1521431lånekostnadane2
1521430løpetidssegment6
1521424marknadspleieformål4
1521447marknadspleieføremål2
1521429marknadsrenten1
1521426meiropplåninga4
1521425nettoeksponeringa3
1521463obligasjonseigarane7
1521442primærhandlaravtalane10
1521423primærhandlaravtalen2
1521446primærhandlarordninga1
1521436rentebytteavtalane1
1521422rentedanninga3
1521458replassere1
1521457replassering1
1521445sentralbankfinansiering1
1521444sesongmessig7
1521462skattelagt1
1521453statskassevekselen1
1521439terminforretningane4
1521438terminforretningar3
1521448tilbakekjøpsauksjon2
1521452tilbakekjøpsauksjonen1
1521437tilleggstrygda2
1521441trendmessige6