Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 40,2004-05: St.meld. nr. 40 (2004-2005) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.06.2005

Av i alt 905 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520658arbeidslivslovutvalget1
1520643befolkningsundersøking6
1520666effektiviseringsarbeid1
1520671halgunset1
1520664kameraovervakte1
1520654konsesjonsinstituttet2
1520665marknadsføringsformål1
1520657moderniseringsdepartementets3
1520661nylennautvalet1
1520670oppattnemnde2
1520651opplysnings2
1520648personopplysningslov5
1520647personregisterlov1
1520650personregisteromgrepet1
1520644personvernarbeidet5
1520645personverndebatten3
1520652personverndirektiv14
1520655personverndiskusjonen1
1520660personverndokumentasjon1
1520669personvernnemnd3
1520668personvernnemndas28
1520663personvernpolicy1
1520637personvernrettar1
1520641personvernsamanheng2
1520646personverntema1
1520656personvernundersøkinga21
1520639personvernutfordringar11
1520659personvernutgreiingar1
1520640personvernåret4
1520649registeromgrepet1
1520667teknologisamfunnet1
1520638veslebrør2