Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 38,2004-05: St.meld. nr. 38 (2004-2005) Noregs deltaking i Europarådet i 2003 og 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.06.2005

Av i alt 1835 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520444adsjaria1
1520468assanidze1
1520464broniowski2
1520414demokratiområdet1
1520451domstolsbudsjettet2
1520415europarådskonvensjonane2
1520417forfatningstraktaten4
1520434forsamlingsvalet1
1520416høgnivåseminar1
1520467ilascu4
1520431jebens3
1520446justsjenko2
1520441lovforsterkande1
1520439medlemskapstilsegnene1
1520436medlemskapstilsegner1
1520421menneskerettsavdelinga1
1520419menneskerettsbyrået1
1520456menneskeretts­dom­stolen1
1520476menneskeretts­kommissær5
1520473minimumslønningar2
1520426minoritetsarbeidet1
1520481observatørstatar3
1520450organi­sasjonar2
1520448overvakingsprosedyrane1
1520435overvakingsrapportane2
1520440overvakingsrapporten4
1520477overvakingsrunda1
1520453pharmacopeia1
1520466pilotdom1
1520465pilotdommen2
1520438presidentdekretet1
1520474rapporttidspunktet1
1520423rapportørgruppa2
1520424regionaldemokrati1
1520470regjeringskomiteen8
1520445reintegrert2
1520479romspørsmål2
1520478romungdom8
1520443saakashvili1
1520475samanlegging1
1520412samarbeidsorganisasjonane3
1520442separatistregionane1
1520427sintiungdom1
1520428sommarsesjonen1
1520482statusavtale2
1520422terroristanslag1
1520430tilslutingane1
1520425ungdomssamarbeidet2
1520449­terrorisme1