Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 31,2004-05: St.meld. nr. 31 (2004-2005) Om samarbeidet i NATO i 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.04.2005

Av i alt 1952 ordformer var 133 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1519791accs1
1519691allianseoperasjonar2
1519680allianseretningslinjene1
1519805alliansetilknyting2
1519709antinarkotikaarbeid1
1519719antinarkotikaarbeidet1
1519685antiterroroperasjonen4
1519796arbc1
1519713bataljonsstridsgrupper1
1519715britiskleidde1
1519784duplisere7
1519744etterretningsdriven1
1519721eufor15
1519675fellestryggleiken2
1519722forbrytardomstolen3
1519697forsvarsplanleggingsdisiplinar1
1519761forsvarsreduksjonar1
1519778forsvarsreformene5
1519773forsvarsreformprosjekt1
1519676fredsoperasjonen6
1519720fredstryggingsoperasjonen1
1519785gcc2
1519775grensesikring2
1519758grensetryggleik16
1519725helikoptereining1
1519689hovudforum1
1519724hærbidraget1
1519781istanbulinitiativ1
1519683istanbulinitiativet2
1519795kapasitetsinitiativa2
1519788kapasitetsrelaterte1
1519693konsensusløysingar1
1519690konsultasjonsforumet6
1519699kontaktordningane2
1519723kosovoserbiske4
1519776krigsforbrytartiltalte5
1519803landstyrkane2
1519790luftkommando2
1519745luftkontroll3
1519750luftkontrolleining2
1519751luftkontrolleininga1
1519748luftovervakingssystemet1
1519752luftpatruljering1
1519754luftromskontroll1
1519766lufttransportstøtte3
1519765manpads10
1519687masseøydeleggingstruslar1
1519769medlemskapsførebuande4
1519716militærengasjementet2
1519734nærvernet1
1519742oae34
1519732områdetryggleiken1
1519743operasjonsmønster2
1519801operasjonsområda4
1519737operasjonsplanen3
1519735opplæringsaktivitetane1
1519756opplæringsinitiativ1
1519681opplæringsinnsatsen1
1519763overskotsammunisjon4
1519741overvakingsoperasjonen5
1519688partnarskapslanda4
1519768partnarskapsorganet1
1519739patruljeringsoperasjonen1
1519789planleggingsdisiplinane3
1519747policing1
1519718politioffiserar3
1519706provincional1
1519777ratkom1
1519749rotasjonsperiodar1
1519760samarbeidsmekanismar3
1519686sivilberedskapen1
1519787sjølvstyremakta4
1519804sjøstridsstyrkar1
1519678standardimplementeringa1
1519679statusdrøftingar1
1519797styrkebehov2
1519799styrkebehovet2
1519798styrkegenereringar1
1519800styrkegenereringssystemet1
1519677styrkenivået4
1519711terroristgrupperingar1
1519762transformasjonsprosess1
1519728treningsmisjon3
1519807treningsmisjonen7
1519726tryggingsnærværet1
1519727tryggingsorganisasjonar1
1519707tryggingsplattformer1
1519806tryggingsrelaterte4
1519700utstasjonere1
1519771utvidingsrunda2