Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 63,2004-05: Ot.prp. nr. 63 (2004-2005) Om lov om endringar i inkassolova (krav om å vere eigna m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 2804 ordformer var 89 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515917advokatforeningønskjer1
1515960anshar2
1515988ansuttrykk1
1515968autorisasjonskravet1
1515946avslagsgrunnar4
1515998betalingsoppfordringar1
1515994binneber1
1515995cinneber1
1515974colim1
1515991eigarforetaket1
1515997eigdeomsmeklingslova1
1515911eigedomsmeklingsforetak3
1515984eigenkapitalkravet2
1515920eignakrav1
1515915eignakravet3
1515922eignavurdering2
1515947eignavurderinga1
1515987einskildtilhøve1
1515965etableringskrav1
1515970etableringskravet1
1515956finansdepartementetsom1
1515957forbrukarombodetog2
1515931foreninghar2
1515936formålsbestemt1
1515939framandinkassoforetak1
1515941framandinkassotilfella1
1515979groener1
1515916handelsdepartementetog2
1515950handhevingsomsyn3
1515954handhevingsomsyna2
1515962handhevingsreglane3
1515958hovedorganisasjonunderstrekar1
1515992inkassoforskrifter1
1515990inkassoinstituttet1
1515913inkassolov3
1515944inkassolovgiving2
1515909inkassoløyvet6
1515981inkassoområdet1
1515918inkassoordninga2
1515961inkassotenester2
1515943inkassoverksemdene1
1515925inndrivingsverksemd1
1515986insolvenssituasjon1
1515983kredittinstitutt1
1515951lovvalsspørsmål2
1515959lovvalsspørsmåla4
1515952myndighetstilsyn1
1515996nemndstilknytinga1
1515976noord1
1515933normalløysinga1
1515910oppkjøpsinkasso36
1515949oppkjøpsinkassoforetak1
1515940oppkjøpsselskap1
1515921opplysingsplikt8
1515935personopplysingane1
1515993personvernlovgivinga19
1515919politiopplysingar1
1515989politiregisterutvalet1
1515927realitetsverknad2
1515924rekneskapslovgivinga5
1515942rettsuvissa4
1515928sanksjonsheimlane2
1515963sanksjonstrugslane1
1515948skyldnargruppe1
1515971skyldnargrupper1
1515955språkkunne2
1515985tapsrisikoen4
1515914urettkomne3
1515926vegtrafikklovgivinga1
1515964vernenivå3
1515929verserande3
1515969vertsstaten16
1515937vilkårsheimel4
1515945vilkårsstilling1
1515980vocational2