Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 6,2004-05: Ot.prp. nr. 6 (2004-2005) Om lov om handheving av det frie varebyttet innan EŘS

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.10.2004

Av i alt 505 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515843departementetpeiker1
1515837finansdepartementetstiller1
1515836fiskeridepartementethar1
1515849forordinga1
1515842forsvarsdepartementetpeiker1
1515833handhevingsforordninga4
1515839hovedorganisasjonuttalar1
1515847informasjonsomsyn4
1515850inngrepsplikta1
1515844kystvaktlova12
1515845landsorganisasjonenpeiker1
1515841politidirektoratetsluttar1
1515851»serious1