Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 59,2004-05: Ot.prp. nr. 59 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 2442 ordformer var 173 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515759advokatgruppe1
1515768advokatkostnadane1
1515773advokatoppnemning3
1515763advokatordning1
1515754advokatordninga2
1515785akademikernegår1
1515795ansvarsordning1
1515794ansvarsordninga1
1515661arbeidsgrupperapporten6
1515699autorisasjonsansvarlege1
1515802autorisasjonsansvarliges1
1515736autorisasjonssamtale1
1515679autorisasjonsstyringsmakta2
1515701autoriserande2
1515814avstandsargumentet1
1515721bileteopptak1
1515735datatilsynetmeiner1
1515816delegeringspraksisen3
1515796departementers1
1515734diskrimineringer2
1515693diskrimineringmeiner1
1515738diskrimineringog2
1515692diskrimineringstøtter2
1515769dokumentgjennomgang1
1515791dommerledet1
1515659einskildsmenneskje1
1515758energidirektoratmeiner1
1515704etterretningsmål1
1515829etterretningsopplysningar2
1515705etterretningsstyresmakter1
1515696etterretningstjenestenmeiner1
1515723etterretningstjenestenpeiker1
1515792fagsekretariat1
1515806forskningsdepartementetlegg1
1515741forutberekne2
1515740forvaltningsrettslige1
1515776fristbestemmingar1
1515787føremonaktig1
1515801førsteinstansbehandlingen1
1515830førsteinstanshandsaminga1
1515720gjennomføringstidspunktet4
1515683graderingsnivå1
1515710grunngjevingsplikta7
1515755handelsdepartementetseier1
1515761handelsdepartementetuttaler1
1515786helsedirektoratetskriv1
1515778høringsuttalinga1
1515812høringsuttalingane1
1515815høyringsuttaling3
1515711kjeldevernmessige2
1515779klagebestemminga1
1515775klagebestemmingane3
1515790klagefunksjon1
1515713klareringsavgjerd5
1515662klareringsavgjerder2
1515827klareringsavgjerdsla1
1515687klareringsavgjerdsle3
1515821klareringsavgjerdsler1
1515675klareringsavgjøring1
1515697klareringsavslag1
1515682klareringsbehov6
1515789klareringsmyndighet4
1515770klareringsmyndigheten3
1515664klareringssak7
1515733klareringssaka3
1515678klareringsstyresmakta15
1515810klareringsstyresmakter21
1515665klareringsstyringsmakt30
1515688klareringsstyringsmakta24
1515707klareringsstyringsmaktene12
1515781klareringsstyringsmakter15
1515805klareringsstyringsmaktstruktur2
1515783klareringsstyringsmaktstrukturen2
1515767klareringsstyringssmakta4
1515712klareringsstyringssmaktene2
1515819klareringsstyringssmakter1
1515788klareringstyringsmakt1
1515706klareringstyringsmakta1
1515737klareringsutfall1
1515750kontradiksjonsomsyn1
1515793kontrollelementet3
1515808kontrollspenn1
1515690landsorganisasjonstøtter1
1515670lovbestemmingane1
1515719lovformalisering1
1515732lydbiletekonferanse1
1515828meddelinga1
1515745meiroffentlegheitsprinsippet1
1515765mistenkeliggjering2
1515680nivåklarering4
1515797nsms2
1515826nyttjast3
1515798objektsikkerhet1
1515668objekttryggleik1
1515771oppnemnar3
1515772oppnemningsstyringsmakta1
1515658personellsikkerhet4
1515800personellsikkerhetstilstanden1
1515669personellsikkerhetstjenesten2
1515671personelltryggleik6
1515715personelltryggleiksføresegna6
1515831personelltryggleikslova1
1515672personelltryggleikstenesta2
1515766personvernmessig1
1515804personvernsynspunkt2
1515684pålitelegskapen1
1515811rapporteringsline2
1515780realitetsavgjerda1
1515674realitetsuttaling1
1515714regelstruktur1
1515716regelstrukturen1
1515717regelsystematikk1
1515730rettssikkerhetsmessig1
1515820rettstryggleika2
1515774rettstryggleiksgaranti5
1515777rettstryggleikskrav1
1515703rettstryggleiksmessig4
1515744rettstryggleiksregel1
1515760riksarkivarenmeiner1
1515824saksopplysningskrava1
1515718saksopplysningskravet1
1515743sekkebestemming1
1515689sikkerhetsmyndighetgjer1
1515694sikkerhetsmyndighetmeiner1
1515722sikkerhetsmyndighetog2
1515803sikkerhetsmyndighetpeiker1
1515757sikkerhetsmyndighetspør1
1515746sikkerhetsmyndighetstøtter1
1515784sikkerhetsorganisasjonog1
1515731sikkerhetssamtale1
1515799sikkerhetstilstanden1
1515691sikkerhetstjenesteog1
1515753sikkerhetstjenesteser1
1515756skepsisk1
1515725sosialdepartementetskriv1
1515681stillingsklarering4
1515817strukturløysingar1
1515667styringsmaktområde3
1515676styringsmaktsområde1
1515724telenorgår1
1515739telenorhar1
1515752telenorstiller1
1515818tryggingssamtalar1
1515685tryggleiksavgjerdsle1
1515695tryggleiksklarerast2
1515673tryggleiksklareringssakar1
1515660tryggleiksklareringssaker1
1515677tryggleiksklarert6
1515782tryggleikslov1
1515809tryggleikssamtalar1
1515663tryggleikssamtale35
1515748tryggleikssamtalen2
1515813tryggleikssamtaler1
1515823tryggleiksvurderinga4
1515751tungtveiande2
1515764unnlatast1
1515742unntaksbestemminga3
1515708utreiingsplikt3
1515709utreiingsplikta2
1515729utsettelsesordningen1
1515700verksemdenes9
1515698vilkårsordning2
1515825vilkårssetjinga1