Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 111,2004-05: Ot.prp. nr. 111 (2004-2005) Om lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesenter til barneverntenesta)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.09.2005

Av i alt 1027 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514549avtalekompetanse1
1514527avverjeplikta7
1514528barnevernstyresmaktene1
1514545ba­rnefaren1
1514548eigarråderett1
1514540familie­etaten1
1514523instansa1
1514538konfidensialiteten1
1514532krisesenterpersonell1
1514551krisesenterverksemda12
1514524krise­sentra2
1514543melderett1
1514541norskkrisesenterforbund1
1514529omsorgssviktsituasjon1
1514525opplysningsretten4
1514526profesjonsbestemt6
1514547samlivspartnaren1
1514531teiepliktinstruksen1
1514542teiepliktproblematikken2
1514530te­ieplikt1
1514522ting­rett2