Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 80,2003-04: St.prp. nr. 80 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i ES-komiteen nr. 73/2004 av 8. juni 2004 om innlemming i ES-avtala av direktiv 2003/71/EF om det prospektet som skal offentleggjerast nr verdipapir vert lagde ut til offentleg teikning eller vert tekne opp til omsetnad (prospektdirektivet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.06.2004

Av i alt 385 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513841heimstatar1
1513835prospektdirektivet5
1513839prospektkrava1
1513842sanksjonsmakt1
1513838utferdarselskapa1