Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 76,2003-04: St.prp. nr. 76 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i ES-komiteen nr. 56/2004 av 23. april 2004 om innlemming i ES-avtala av direktiv 2003/58/EF med omsyn til krav om offentleg innsyn for visse selskapsformer

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.06.2004

Av i alt 368 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513752direktivframlegget3
1513753dobbeltregistrering6
1513754opplysningspliktene7
1513750opplysningsplikter19
1513751selskapsrettsdirektivet2