Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 74,2003-04: St.prp. nr. 74 (2003-2004) Om trygdeoppgjeret 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2004

Av i alt 824 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513746berekningsreglar3
1513747budsjettverknaden3
1513726etterslepskompensasjonen2
1513735etterslepskomponentane1
1513725etterslepskomponentar1
1513728etterslepsspørsmålet1
1513738krigspensjonane11
1513723lærarpakke3
1513730pensjonskostnadar1
1513729tariffrådet1