Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 56,2003-04: St.prp. nr. 56 (2003-2004) Endring av medlemskap i Statens Pensjonskasse

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2004

Av i alt 310 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513496kreditilsynet1
1513498medrekninga1
1513499opptaksreglar4
1513492pensjonsreservar1
1513497premiereservane1
1513494tenestemen1
1513495tilknyttingsform1
1513493»virkemidler1