Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 48,2003-04: St.prp. nr. 48 (2003-2004) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av rammeprogrammet for forbrukarpolitikk for 2004-2007 (forbrukarprogrammet)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.04.2004

Av i alt 418 ordformer var 18 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513431eej2
1513421forbrukarområdet9
1513423forbrukaropplysing1
1513437forbrukarprogram1
1513419forbrukarprogrammet14
1513425forbrukarrepresentasjon1
1513422forbrukarsektoren9
1513428forbrukartvistar3
1513435forbrukerprogram1
1513427handhevingsstyresmakter5
1513433informasjonskontora2
1513434sammanslåtte1
1513426strategiprogram1
1513429tiltaksføremål2
1513430tvisteløysingar4