Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 30,2003-04: St.prp. nr. 30 (2003-2004) Om endringar på statsbudsjettet for 2003 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2003

Av i alt 660 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513269behandlingsgebyr7
1513267bistandsramma8
1513270busetjingstillatingar1
1513273flyktningars1
1513279inndekjing1
1513274opplæringsformål7
1513280utbetalas2