Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 29 ,2003-04: St.prp. nr. 29 (2003-2004) Om endring av løyvingar mv. for 2003 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2003

Av i alt 921 ordformer var 28 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513261avgrensninger1
1513256betalingsfør1
1513265brukarfinansierast2
1513258eigenkapitaltilføringa1
1513259kapitaltilføring1
1513253kjørevegsavgifta2
1513246kollektivmidlane2
1513264luftfartsplan2
1513266luftfartsstyresmakta5
1513255låneavtala2
1513262myndighetsarbeid1
1513244produksjonsrekneskapen1
1513263radiostøykontrollen3
1513260sporarbeid1
1513247svinesundsforbindelsen23
1513245tilbakebetalingsplan3
1513252togkm1