Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 11,2003-04: St.prp. nr. 11 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd iES-komiteen om innlemming i ES-avtalaav fellesskapshandlingsprogrammet ommotkjemping av diskriminering (2001-2006)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.11.2003

Av i alt 378 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1512507fellesskapeshandlingsprogrammet1
1512511fellesskapsprogramma2
1512512strekpunktet8