Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 92,2003-04: Ot.prp. nr. 92 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.08.2004

Av i alt 2099 ordformer var 114 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1510376abonnementsavtale3
1510473bedriftsadresser1
1510401behandlingsansvarlige2
1510426coshopper1
1510471daglegleiar@firma1
1510417efns1
1510458ehandelsdirektivet2
1510402eingongskjøp5
1510405eintallsforma1
1510393enkelpersonføreretaks1
1510386etternamn@abc1
1510379faksmaskin2
1510419felleskapssrett1
1510460filtreringstenester1
1510381firmapost@firma1
1510437forbodsvedtak13
1510454forbrukarombodas1
1510428forbrukarombodets7
1510387forbrukarombudet3
1510377forbrukaromgrepet3
1510378forbrukars1
1510434forbrukarsynspunkt2
1510439forbrukerombodets1
1510478føregna1
1510399førehandsamtykke1
1510384førehandssamtykket1
1510452førehandssette2
1510395førerhandssamtykke1
1510404gratistenester6
1510455handhevande4
1510441handhevingsapparat2
1510456handhevingsmyndigheiter1
1510448handhevingsoppgåver1
1510390harmoniseringsomsyn1
1510394hovudtelefonnummer1
1510420høringsinstansenes2
1510450ikrafttredelseslov1
1510476info@firma1
1510427informasjonsureining1
1510407kapitalvare1
1510389knyttt1
1510444kommunikasjonsverndirektivet1
1510385kommunikasjonsverndirektivets1
1510443konkurranseutvalg1
1510415markedsførerens1
1510418markedsføringslovens1
1510482markedsføringsmeldingar1
1510398marknadsdsføring1
1510409marknadsdsføringa1
1510410marknadsførarens1
1510416marknadsføringsinnhald1
1510483marknadsføringsmelding1
1510449marknadsføringsmeldinga1
1510371marknadsføringsmeldingar4
1510433marknadsføringsskikk4
1510481marknadsføringsærend1
1510440marknadsrådets2
1510374masseutesend1
1510462meldingsorgan1
1510436misbrukssituasjonar1
1510470normann@firma1
1510380novarande1
1510480næringsdrivandes1
1510430næringsrivande2
1510468opplaste1
1510383oppringningssystem1
1510459overvakingsplikt1
1510461overvakningsorgan10
1510397personverndirektivet22
1510392personvernrettane1
1510474postmottak@firma1
1510477pst@firma1
1510479reklamefremstøyten1
1510467reklameutsendingar1
1510422reservasjonsløysing1
1510421reservasjonsregisterløysing1
1510414reservervasjonsrett1
1510475salsmottak@firma1
1510406serviceavtaler2
1510442sjølvjustisorgan1
1510469spamfilter3
1510429stifelsen1
1510423såkalta1
1510373telefonmarknadsføring7
1510375tenestetilbydaren2
1510484tenesteytarens1
1510431tipsfunksjonalitet1
1510447tjenesteytarar1
1510438tvangsgebyret2
1510451uforbindende1