Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 58,2003-04: Ot.prp. nr. 58 (2003-2004) Om lov om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.04.2004

Av i alt 627 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1509878barnetrygdloven1
1509874bustadvilkåret1
1509879eksportføresegnene1
1509876familieyting3
1509875familieytingar4
1509872kontantstøttelova14
1509871kontantstøtteloven1
1509880offentlegtilskot1
1509881ordlydsendringane1
1509877sokkelarbeidar1
1509873trygdedelen7