Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 67,2002-03: St.prp. nr. 67 (2002-2003) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.05.2003

Av i alt 3103 ordformer var 131 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508933aaes1
1508937abonnementsforma1
1508958arealgrepa1
1509043bevisvurderingar2
1509009bjørvikaområdet2
1509010bjørvikatunnel1
1509050blodprøveanalysar1
1508994bompengeinntekt10
1508982bompengeordningane6
1508978bomstasjonsplassering2
1508980bomstasjonsplasseringar1
1508975breiddutvidingar2
1508944brikkeskiftet4
1508941bromstadvegen2
1509034budsjetthandtering1
1508943buengetsambandet1
1508957byplanmessige1
1508993eingongsnedgang1
1508947endeparsellen1
1508938etterskotsbetaling10
1509029ferjeavløysingsprosjekta1
1508997fiskevoll1
1508923flygarutdanning5
1508986forskotsinnkrevjing16
1508942forsøkslia3
1509020frydenhaug1
1508932fylkesvegprosjekta2
1508973giljajuvet10
1508955godstrafikkoperatøren1
1509048handhevingspraksisen1
1508954handsaminge1
1509013havnestrukturen1
1509000hovudinnfart1
1508998hovudvegsystemet3
1508924hovudvegutbygginga2
1509047håndhevingsinstruks1
1508988innkrevjingsopplegg7
1509025investeringsanalyse1
1508961jernbanemessige2
1508956jernbaneterminal1
1508940jonsvannsvegen1
1509005kapasitetsbalanse1
1509011kapasitetsbalansen1
1509006kapasitetsreserve1
1509001kollektivprioritering1
1509012kollektivtrafikkdel1
1508928kontrollflyging1
1509049kontrollinnsats5
1509038kostnadsoverskridingar33
1508974kurveutbetringar3
1508946leirbrua5
1509041lækjemiddellov1
1509042lækjemiddellova14
1509003miljøbelastingar1
1509045narkotikabekjempelse1
1509039narkotikaklassifiserte2
1508927nordian5
1508976oltedalsbakkane5
1508985parallellinnkrevjing8
1508964passeringstak11
1509052prøvestrekningar2
1509040påverknadsprinsippet2
1508987ragsvatn6
1509024rammeverktøyet1
1509026rentebelasting2
1509031riksvegferjedrift4
1509044risikoauke2
1509004rushtidsperiodane1
1509036sakshandsamingsrutinar3
1508950sentraljernbanestasjonen1
1508939skansenløpet3
1508960sporområdet3
1508948stamvegtilknyting1
1509028standardhevning2
1509002støyskjermingstiltak1
1508999sørkorridoren3
1508995takstbestemmelser1
1508963takstopplegget2
1508967terminaldrift2
1508953terminalprosjektet1
1508935tidsdifferensierte9
1509027tilskotsrekneskapane1
1508992trafikkavvising4
1509046trafikkontrolltjenesta1
1509053trafikkstart3
1508949transportterminalar1
1508966trasémessige1
1508925trondheimområdet2
1508971trondheimspakke1
1508965trondheimspakken1
1508934trondheimsringen1
1508991tønsbergområdet2
1509051ulykkesregister2
1508977utbetringsløysingar1
1508926østfoldpakke7
1508981øvstabø15