Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 31,2002-03: St.prp. nr. 31 (2002-2003) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 103/2002 av 12. juli 2002 om endring av vedlegg IX (finansielle tenester) til EØS-avtala om innlemming av direktiv 2001/107/EF (reglar om forvaltingsselskap og forenkla prospekt) og direktiv 2001/108/EF (investeringar gjort av investeringsføretak) av 21. januar 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.11.2002

Av i alt 357 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508751delseigarane1
1508733forvaltingsselskap8
1508739forvaltingsselskapa1
1508740forvaltingsselskapet2
1508735investeringsføretak15
1508736investeringstilgangen2
1508743medliknande1
1508732ucits4
1508742verdipapirfondsverksemd1