Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 29,2002-03: St.prp. nr. 29 (2002-2003) Om endring av løyvingar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 698 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508699bompengebelastinga1
1508697dolmøy4
1508696fjellværøy4
1508698innkrevjingskostnadene13
1508687interimsselskap2
1508695interimsselskapet2
1508702jernbaneoperatørar2
1508688luftfhavn1
1508686meirverdiavgiftsloven54
1508704opppretthalde1
1508700overkompenasjon1
1508690senjaferjene6