Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2002-03: St.prp. nr. 18 (2002-2003) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Nærings- og handelsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.11.2002

Av i alt 837 ordformer var 46 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1508434etterskotvis5
1508430fartygruppene3
1508464garantitilsegn2
1508458innlånsvolum3
1508435lønsrefusjonsordninga1
1508432petroleumsfarty1
1508437refusjonsutbetaling4
1508449rentebindingstida1
1508459risikoavsetningsfond2
1508461risikoavsettingsfondet1
1508447romertalsvedtak9
1508425spesialrådgjevarstillinga1
1508455spilka1
1508431støttesatsen4
1508462tilsegnsoversikten1