Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 46,2002-03: St.meld. nr. 46 (2002-2003) Kvitteringar frå politiet ved visitasjon og annan kontroll

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2003

Av i alt 2349 ordformer var 101 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1504936advokatforeining1
1504947brukamedverknad1
1504875concluding4
1504935distriminering1
1504873elimination5
1504887ersatte1
1504938forsvarsdepartemenet1
1504911forvaltingsoppgåver16
1504891fridomstraff1
1504913førarbeidet1
1504923føresjåing2
1504877heimelskontroll1
1504934høyringsinstansene5
1504945høyringsinstar1
1504896identitetskontrollar3
1504910inspeksjonsordningar1
1504921integritetskrenkingar4
1504862kvitteringsordning28
1504893kvitteringsordninga3
1504929masseundersøkjingar1
1504937menneskerettighetsutvalget1
1504928minoritetfolkesetnaden1
1504876minoritetsfolkesetnaden1
1504946mistankebaserte1
1504892nedtegnes1
1504952omtald2
1504869oppgåveutføringa3
1504889oppptre1
1504944opptres1
1504924oversendingsbrevet3
1504926papirblokker1
1504931personalkrevjande2
1504904politihøgskulestudentane1
1504962politilegitimasjon1
1504919politiopplæringa2
1504922politipraksis1
1504957problemeigar2
1504956prøvedistrikt2
1504959prøvedistrikta1
1504958prøvedistriktet1
1504963registreringsperioden3
1504917registreringsskjemaene1
1504863rettsssikkerhet1
1504918rigspolitischefen1
1504932sambandsberar1
1504905samfunnsvitenskapelege1
1504951stemmeforklaringene1
1504894strafeprosesslova1
1504902straffeforfølgjing1
1504920tenestemerke2
1504883tenestenummer17
1504885tenestetilhøva1
1504890tenesteutføringa2
1504943tjenestenummer1
1504961tjenestenumre1
1504870underskriftkampanjen1
1504900utlendinglova1
1504867utlendingskontrollar5
1504949utskriftsrapport1
1504940uttald2
1504903utvelgingsprosess1
1504933vaktjournal1
1504930vegtrafikklovgjevinga1
1504866visitasjonar5
1504864visitasjoner2