Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 36,2002-03: St.meld. nr. 36 (2002-2003) Noregs deltaking i Europarådet i 2002

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.05.2003

Av i alt 1425 ordformer var 56 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1504007bistandsprogramma1
1504027cddh12
1504003ceb15
1504020dagsordenpunkt1
1504022delavtalar4
1504005effektiviseringsbehovet1
1504041ekspertkomitéen2
1504016europarådsinstrument2
1504018europarådskonvensjonar4
1504002europarådsorgan3
1504024europarådsregi2
1503998europarådssamanheng2
1504026evalueringsgruppe2
1504028fellessammenslutning2
1503996feltnærvær1
1504046forfatningsdomstolane5
1504000formannskapsland5
1504032hammernsaka1
1504019høgnivåmøta6
1504037likestillingsaspekt4
1504045lovgjevingsprosessar3
1504014menneskerettskammeret1
1504043menneskerettskommissæren24
1503993menneskerettsstandardar5
1503995ministerkomitéen13
1504006ministerkomitémøta2
1504001ministerkomitémøtet10
1504029nordsjøstreiken1
1504031ofs3
1504017ombodsmannsinstitusjonar2
1503997oppfølgingsfunksjonane1
1504009overvakingsgruppe3
1504049politiarrestar4
1504015prosjektbistand1
1504040rapportperioden3
1504039rapportrunde1
1504038regjeringskomitéen2
1504044romarelaterte1
1504004sosialfondet3
1504036sosialpakta34
1504034sosialstyresmaktene4
1504011sultygov2
1504048torturkomitéen2
1503999ungdomsrelaterte1
1504013unionsavtalen2
1504008veneziakommisjonen12