Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 7,2002-03: Ot.prp. nr. 7 (2002-2003) Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.10.2002

Av i alt 194 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ