Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 105,2002-03: Ot.prp. nr. 105 (2002-2003) Om lov om endringar i kommuneloven m.m. (interkommunalt samarbeid)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.06.2003

Av i alt 522 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1500284einingsregisterlova60
1500281forretningsprega12
1500283forvaltningspreg1
1500277myndeutÝving5
1500276omdanningsplikta2
1500279omdanningsprosedyren1
1500285rekneskapsrapporteringa4
1500280samanslutningsformene7