Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 33,2001-02: St.prp. nr. 33 (2001-2002) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Chile, underskriven i Santiago den 26. oktober 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.12.2001

Av i alt 903 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1499618bestevilkårsklausul5
1499607brøther3
1499611category3
1499615dividendane9
1499617dividendar6
1499608eyzaguirre1
1499622formuesgevinst4
1499621formuesgevinstar6
1499623formuesgoder3
1499629frådragsbeløpet4
1499627godskrivingsmetoden8
1499610installasjonsprosjekt5
1499630investeringskonto1
1499619kjeldeskattesats2
1499616kjeldeskattesatsen11
1499628kreditmetoden6
1499613luftfartøyet6
1499624lønnsinntektene8
1499612mønsteravtale8
1499609mønsterutkastet2
1499614skattleggingsformål6
1499625styregodtgjersle5
1499626underhaldsbidrag24