Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 18,2001-02: St.prp. nr. 18 (2001-2002) Om endring av løyvingar mv. for 2001 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.11.2001

Av i alt 676 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1498889administrasjonsvederlaget3
1498881bagasjesorteringsanlegg1
1498904beredskapsbudsjettet2
1498888dekkingsomfanget1
1498895feilposteringar1
1498872fiskalavgifta2
1498874forsikringsansvar9
1498906garantiperioden17
1498887garantipremien4
1498892grovanslag1
1498896internrekneskapen2
1498901komitemerknad1
1498897mellomveret1
1498884norsklisensierte1
1498873overskottskravet2
1498891passasjerstatistikk1
1498886premieinntekta2
1498871samferdselsberedskap22
1498885sjølvassuranse2
1498878teleberedskap1
1498903telemarked4
1498902telesikkerhet4
1498877teletryggleik14
1498880tryggingskontroll7
1498893øygardsdalen27