Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 21,2001-02: St.meld. nr. 21 (2001-2002) Om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.04.2002

Av i alt 3711 ordformer var 293 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1495013administrasjonsstrukturar1
1495029albansketniske1
1495039albanskspråkleg1
1495059aseriske1
1495188avtaleforpliktingane1
1495068avviklingane1
1495114budsjettvolum1
1495101busek1
1495179cfe12
1495209csbm2
1495122deltakarstatane8
1495157demokratilag1
1494980demokratiseringsarbeid1
1495019desentraliseringsprosess2
1495007eigedomskrav1
1495010eigedomsproblem1
1495005eigedomsproblema1
1494965ekéus3
1495032etterfølgjarstyrke2
1495031feltaktivitet2
1494992feltkontor4
1495016feltkontora6
1494970feltoperasjonane3
1494991feltoperasjonen2
1494978feltstruktur1
1494974fleiretnisk9
1495027folkerøystingslov1
1495153forbundsdagsrepresentant1
1494956formannskapsåret12
1494997forsoningsoppgåva1
1495152freimut1
1494962førebuingskomitéen1
1495174førebuingsseminar1
1495162gjennomføringsmøte3
1495124gjennomføringsmøtet7
1495014gjenvitjing1
1495155gongadsje1
1494987grenseobservasjonen1
1495055grenseobservatørar1
1494982grenseovervakning1
1495210handvåpendokument2
1494964hcnm21
1495151hcnms1
1495189hltf2
1495063höynck2
1495195informasjonsseminar1
1495054ingusjetiske1
1495191inngådd2
1495073integrasjonsprogram1
1495072integrasjonsprogrammet4
1494969interetniske3
1495044jcc1
1495187jcg2
1494972konfliken1
1494958konsensusvedtak11
1495117konvensjonsdokument1
1495118konvensjonsdokumentet1
1494976kriminalitetsførebygging8
1495225kubi1
1495131likestillingsplan2
1495035lovgjevingsområdet1
1495192luftromma1
1495038makedonskspråklege1
1495042mandatendringa1
1495183materielltaket1
1495061medformannskapet2
1495011medieavdelinga1
1495154mediefridomen2
1495110medierepresentanten4
1495082medmeklarane1
1495125menneskerettsforpliktingar2
1495050menneskerettskontor2
1495053menneskerettskontoret1
1494996menneskerettsorgan2
1495163menneskerettsproblem3
1495105menneskerettssakkunnige1
1495052menneskerettssamordnar1
1495169middelhavspartnarane5
1495168middelhavsseminaret3
1495220ministererklæringa14
1495036minoritetsrepresentasjon1
1495006minoritetsretur3
1495120modellavtalar1
1495116modellavtale8
1494979mottakarstaten5
1495211møtesesjonane2
1495037nyutplasseringa1
1494995ombodsmannsinstitusjon2
1495097ombodsmannsinstitusjonen2
1495070ombodsmannsordninga3
1495015ombudsmannsinstitusjonane1
1494989omik1
1495093opposisjonskandidatar1
1495041opprydningsaksjonar1
1495194oscc2
1495159parlamentarikardelegasjonane1
1495109parlamentarikarforsamlingane1
1495108parlamentarikarforsamlingar1
1495089parlamentarikartroikaen2
1495160parlamentarikerforsamlinga1
1495000pisg1
1494975politiinstruktørar4
1494973politirekruttar3
1495222politirelatert1
1495219politirelaterte2
1495020politirådgjevarar2
1495223politirådgjevarstilling2
1495087presidentpåbod1
1495148prosjektrelaterte2
1495095prosjektsamordnar1
1495096prosjektsamordnaren1
1495004provinsforsamlingsvalet1
1495003provinspresident1
1494998provinsregjering1
1495193prøveflygingar1
1495180rammeføresetnadane2
1495024rapportørsendelag1
1495102raudekrosskomiteen1
1495229reformdiskusjonen2
1494950reformdrøftingane2
1495071regionalkontoret1
1495164regjeringsdelegasjonane1
1494994rekreuttar1
1495235ressursimplikasjonar1
1495121rettsstatprinsipp3
1495018rettsstatsprinsippa16
1494971rettstatar1
1495138romaflyktningar1
1495144romafolk1
1495149romafolket11
1495140romaorganisasjonane1
1495127romaspørsmål2
1495099rondos2
1495103samarbeidsarrangement1
1495243samarbeidsstrukturen2
1495142sametingsmodellen1
1495177samordnaren1
1495045samordningssenteret1
1495186samrådsorgan1
1495021scaron2
1495107sekonderer1
1495028sekondering2
1495214sekondert4
1495092sendelagsleiar2
1494963sendelagsleiarane4
1495077sendelagsleiaren2
1495239sendelagsstrukturen1
1495236sendelagsverksemda1
1495047separatistregimet1
1495143sintifolk1
1495135sintifolket12
1495137sintisaker1
1495126sintispørsmål2
1495240sjukdomsstempel1
1495040snamenskoje1
1495100spesialsamordnar2
1494967språklovgjeving3
1495076språkprøvene1
1495145stoudmann1
1495008straumlineforming2
1495178styrkekonsentrasjonar3
1495075søknadsprosedyrane2
1494968sørausteuropeiske1
1495234terroraktivitetar1
1494951terroristaktivitetar1
1495129tilleggsmøte1
1495161tilsynskonferansar3
1495081troikamedlemmen1
1495230tryggingsamarbeid1
1494952tryggingsarkitektur6
1495203tryggingsbalanse1
1495204tryggingsforpliktingar1
1495171tryggingsførebyggjande1
1495098tryggingsgruppa3
1495233tryggingskonseptet1
1495228tryggingsmodellkomitéen1
1495207tryggingsområdet1
1495172tryggingstrugsmål3
1495231tryggingsutfordringar42
1495017tryggleiksskapande5
1495170underkomité7
1495227underkomitéar2
1495175underkomitéen4
1495166unece10
1495104unhchr1
1495115unilateral11
1495009uniptf1
1494977unodccp3
1495080utbrytarregionen9
1495184uttrekkingar1
1495088valkommisjonen16
1495150valobservasjon85
1495146valovervaking2
1495147valprosedyrar3
1495156videolaboratorium1
1494986våpendestruksjonsprogrammet1
1494981våpeninnsamling1
1494985våpeninnsamlingsprogrammet1
1495182våpenmengda1
1495091wieck4
1495133åtferdskodeks9
1495201åtferdskodeksen5